Logo sekolah

.: ladangsenama : .: ladangsenama :

Ahad, 27 Mac 2011

Piagam Pelanggan

Kami warga SJK (T) Ladang Senama dengan tekat dan Iltizam, berjanji akan menggerakkan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :-

MURID
 • Memberi ilmu pendidikan berkualiti selaras dengan kurikulum pendidikan teknik
 • Berusaha menyediakan murid cemerlang dengan pencapaian gred A bagi semua mata pelajaran dalam UPSR
 • Memberi peluang kepada setiap murid memperkembang potensi positid untuk mempertingkat keterampilan murid melalui aktiviti kokurikulum dan membangunkan insan ke peringkat antarabangsa.
 • Bersedia membantu murid yang memerlukan bantuan persekolahan.
 • Menyediakan dokumen Sijil Berhenti Sekolah 2 minggu selepas tamat persekolahan.
GURU DAN STAF
 • Mengurus kebajikan guru dan staf sokongan berkaitan perkhidmatan.
 • Menyediakan peluang latihan/kursus pembangunan diri sekurang-kurangnya 7 hari setahun.
 • Menggalakkan guru menyertai kursus anjuran KPM untuk pembangunan diri dan organisasi dari semasa ke semasa.
 • Menggalakkan guru menyediakan dan menggunakan bahan bantu mengajar yang terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran.
 • Memastikan surat atau edaran guru dapat disampaikan dalam tempoh 1 hari dari tarikh penerimaan surat
 • Menyediakan prasarana ICT yang mencukupi dan berfungsi
IBU BAPA
 • Menjaga keselamatan dan kebajikan murid sepanjang persekolahan mereka.
 • Melaporkan perkembangan akademik dan sahsiah murid dari semasa ke semasa
STAKEHOLDER
 • Melaksanakan dasar-dasar yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan dan Pejabat Pelajaran Daerah.
 • Mengambil tindakan kepada semua urusan dalam tempoh yang ditetapkan dan sentiasa peka serta bersedia menerima pandangan dan cadangan yang konstruktif.

0 comments:

Catat Ulasan